Shair ve yazichilar Musiqi xadimleri Teatr, kino xadimleri Elm xadimleri
Dovlet xadimleri Ressamlar


Əyyub Abbasov Şəmsəddin Abbasov Abdulla Şaiq
Nurəddin Babayev Hafiz Baxış Hökumə Billuri
Cəfər Cabbarlı Cəlal Cavadov (Bərgüşad) İlyas Əfəndiyev
Ənvər Əlibəyli Cəmşid Əmirov Mədinə Gülgün
Ceyhun Hacıbəyli Əlfi Qasımov Şıx-Əli Qurbanov
Məmməd Əkbər Nəbi Xəzri Nigar Rəfibəyli
Rəsul Rza Əliağa Vahid Səməd Vurğun
   
Xəlil Rza