Shair ve yazichilar Musiqi xadimleri Teatr, kino xadimleri Elm xadimleri
Dovlet xadimleri Ressamlar


Əlibaba Abdullayev Əliağa Ağayev Şəmsi Bədəlbəyli
Leyla Bədirbəyli İsmayıl Dağıstanlı Rza Əfqanlı
Ələsgər Ələkbərov Cəvahir İskəndərova Həsənağa Salayev
 
Rza Təhmasib Leyla Vəkilova