Dovlet xadimleri Ressamlar Shair ve yazichilar Musiqi xadimleri Teatr, kino xadimleri Elm xadimleri

 


Cabbarlı Cәfәr Qafar oğlu

 

(18991934) dramaturq, şair, yazıçı, rejissor. Azәrb. әmәkdar inc. xad. (1932).Yaradıcılığa lirik vә satirik şerlәrlә başlamış, һekayәlәr yazmışdır. Lakin C. әdәbiyyat tarixindә yeni Azәrb. dramaturgiyasının banisi kimi tanınmışdır. ...