Dovlet xadimleri Ressamlar Shair ve yazichilar Musiqi xadimleri Teatr, kino xadimleri Elm xadimleri

 


Qasımov Qubad Abdulla oğlu

 

Tarix elmlәri namizәdi (1949). Azәrb. әmәkdar mәdәniyyәt xadimi (1968). 19401944 illәrdә ADK-da musiqi elmi-tәdqiqat kabinәsinin elmi işçisi...