Hacıbəyli Ceyhun Əbdülhüseyn oğlu

 

Ceyhun Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyli 1891-ci ildə fevral ayının 2-də məşhur Hacıbəylilər qardaşları – Üzeyir, Zülfüqarın ailəsində anadan olmuşdur. Qədim Şuşa qalasının füsunkarlığı və ailənin savadlılığı Ceyhuna da təsir etmişdir.

İlk təhsilini Şuşadakı rus-tatar məktəbində olan C. Hacıbəyli sonra təhsilini Bakıda başa vumuş milyonçu Murtuz Muxtarovun vəsaiti və köməkliyi ilə Peterburq universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olmuşdur. Bir ildən sonra Paris şəhərində Sorbanka universitetinə dəyişilir və siyasi biliklər məktəbində təhsilini davam etdirir. Burada təhsillə yanaşı, jurnalistlik fəaliyyətini də davam etdirir. C. Hacıbəyli bədii ictimai-siyasi yaradıcılığında tərcüməyə də böyük maraq göstərmişdir.

1909-cu ildə Turgənəvin «Pulsuzluq» komediysını dilimizə tərcümə etmişdir. Bu tərcümə əsəri Ceyhun Hacıbəylinin bir dramaturq-tərcüməçi kimi yüksək istedadından xəbər verir.

1919-cu il yanvar ayının birinci oncünlüyündə «Müsavat» partiyası adından Əlimərdan Topçibaşovun rəhbərliyi altında Versal sülh konfransına göndərilən nümayəndə heyyəti tərkibində Ceyhun Hacıbəyli də var idi. Elə bu ildən də o, ömrünün sonuna qədər Parisdə yaşayıb yaratmışdır.

1928-ci ildə «Azərbaycan» qəzetini idarə edib və «Azərbaycan» adlı məqaləsində qəzetin təsisində yaxından iştirak edən Nəsib bəy Yusifbəli, Şəfi bəy Rüstəmbəyli, Ələkbər bəy Rəfibəyli və başqalarının adlarını fəxrlə çəkir.

C. Ə. Hacıbəyli 1962-ci ildə Parisdə vəfat etmişdir.